لباس زیر تخصص فروشگاه گیزدین می باشد و شما به راحتی می توانید محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و ثبت سفارش نمایید .

بعد ثبت سفارش لباس زیر در بسته بندی مخصوص فروشگاه گیزدین قرار گرفته به صورتی که محتویات آن قابل مشاهده نباشد و به صورت محرمانه برای شما ارسال می گردد .

تاریخچه لباس زیر :

مردم‌شناسان اعتقاد دارند، انسان نه از روی شرم، بلکه بیشتر از روی عقل برای حفظ آلت تناسلی اش از گزندِ نور آفتاب و سرما و باد و بوران نخستین زیرجامه ( لباس زیر ) را از برگ و پوست درختان و پوست حیوانات برای خود فراهم آورد.

با پیدایش تمدن، وقتی انسان از پارچه، جامه‌ای برای خود فراهم آورد، آنچه که زیرِ آن جامه می‌پوشید به زیرجامه (لباس زیر ) در معنای مورد نظر ما بدل گشت.
در تمدن مصر، کاهنان و شاهزادگان و اشرافزادگان و فراعنه دو پیش‌بند نخی روی هم می‌پوشیدند تا خود را از دیگران متمایز کنند.
پیش‌بند نخی که به تن نزدیک بود، ساده بود اما پیش‌بند دوم که روی این پیش‌بند ساده تن می‌کردند نقش و نگار داشت. زنان درباری مصری هم سینه و عورت‌شان را با پارچه می‌پوشاندند.
و به لباس اهمیت می‌دادند و تلاش می‌کردند با لباس‌های آراسته و پیرایه‌دار خود را ممتاز جلوه دهند.

-13.2%
۶۰۰-۱۹

75A, 80A, 85A

-13.2%
سوتین مشکی پلنگی ۶۱۴ ونا vena اصل کد:b126-50600-17پشت سوتین مشکی پلنگی 614 ونا vena اصل کد:b126-50

75A, 80A, 85A

سوتین مشکی پلنگی ۶۱۴ ونا vena اصل کد:b126-50

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین سفید پلنگی ۶۱۴ ونا vena اصل کد:b126-49600-15پشت سوتین سفید پلنگی 614 ونا vena اصل کد:b126-49

75A, 80A, 85A

سوتین سفید پلنگی ۶۱۴ ونا vena اصل کد:b126-49

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین بنفش گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-48600-9پشت سوتین بنفش گلدار 405 ونا vena اصل کد:b126-48

70A, 75A, 80A, 85A

سوتین بنفش گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-48

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین سرخابی گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-47600-7پشت سوتین سرخابی گلدار 405 ونا vena اصل کد:b126-47

70A, 75A, 80A, 85A

سوتین سرخابی گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-47

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین سفید گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-46 600-13پشت سوتین سفید گلدار 405 ونا vena اصل کد:b126-46

70A, 75A, 80A, 85A

سوتین سفید گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-46

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین سبز گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-45600-11پشت سوتین سبز گلدار 405 ونا vena اصل کد:b126-45

70A, 75A, 80A, 85A

سوتین سبز گلدار ۴۰۵ ونا vena اصل کد:b126-45

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین صورتی شطرنجی ۸۴۱ ونا vena اصل کد:b126-44600-5پشت سوتین صورتی شطرنجی 841 ونا vena اصل کد:b126-44

75A, 80A, 85A

سوتین صورتی شطرنجی ۸۴۱ ونا vena اصل کد:b126-44

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین آبی شطرنجی ۸۴۱ ونا vena اصل کد:b126-43600-3پشت سوتین آبی شطرنجی 841 ونا vena اصل کد:b126-43

75A, 80A, 85A

سوتین آبی شطرنجی ۸۴۱ ونا vena اصل کد:b126-43

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین مشکی شطرنجی ۸۴۱ ونا vena اصل کد:b126-42600-1پشت سوتین مشکی شطرنجی 841 ونا vena اصل کد:b126-42

75A, 80A, 85A

سوتین مشکی شطرنجی ۸۴۱ ونا vena اصل کد:b126-42

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین سفید ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-40556-1-56سوتین سفید 507 ونا vena اصل کد:b126-40

75A, 80A, 85A

سوتین سفید ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-40

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین زرد ۵۰۷ ونا vena اصل۵۵۶-۱-۴۰سوتین زرد 507 ونا vena اصل

75A, 80A, 85A

سوتین زرد ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-39

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین سرخابی ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-37556-1-34سوتین سرخابی 507 ونا vena اصل کد:b126-37

75A, 80A, 85A

سوتین سرخابی ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-37

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
سوتین مشکی ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-35556-1-28سوتین مشکی 507 ونا vena اصل کد:b126-35

75A, 80A, 85A

سوتین مشکی ۵۰۷ ونا vena اصل کد:b126-35

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
۵۵۶-۱-۲۵سوتین صورتی 982 ونا vena اصل کد:b126-34

75A, 80A, 85A

سوتین صورتی ۹۸۲ ونا vena اصل کد:b126-34

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-13.2%
۵۵۶-۱-۲۲

75A, 80A, 85A

سوتین آبی ۹۸۲ ونا vena اصل کد:b126-33

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-20.6%
ست اسفنجی فیلی بدون فنر کد:s298-3591-23پشت ست اسفنجی فیلی بدون فنر کد:s298-3

75A, 85A

ست اسفنجی فیلی بدون فنر کد:s298-3

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان
-20.6%
ست اسفنجی یاسی روشن بدون فنر کد:s298-2591-1پشت ست اسفنجی یاسی روشن بدون فنر کد:s298-2

75A, 80A, 85A

ست اسفنجی یاسی روشن بدون فنر کد:s298-2

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان