رویه ارسال سفارشات

سفارشات مشتریان بعد از تایید پرداخت به واحد بسته بندی ارسال میگردد و در آنجا به صورت محرمانه بسته بندی شده و برای ارسال طبقه بندی می گردد .

 ارسال برای مشتریان تهران توسط پیک موتوری و یا پست پیشتاز ۱ الی ۳  روز کاری زمان خواهد برد .

ارسال برای مشتریان حومه تهران توسط پست پیشتاز ۲ الی ۳ روز کاری زمان خواهد برد .

ارسال برای مشتریان شهر های دیگر ایران توسط پست پیشتاز ۳ الی ۵ روز کاری زمان خواهد برد .