رویه ارسال سفارشات

سفارشات مشتریان 24 ساعت بعد از ثبت به واحد بسته بندی ارسال میگردد و در آنجا به صورت محرمانه بسته بندی شده و برای ارسال طبقه بندی می گردد .


ارسال با پست پیشتاز تهران2 الی 5 روز کاری تحویل میگردد.

ارسال برای مشتریان حومه تهران توسط پست پیشتاز 2 الی 5 روز کاری زمان خواهد برد .

ارسال برای مشتریان شهر های دیگر ایران توسط پست پیشتاز 3 الی 7 روز کاری زمان خواهد برد .

ارسال برای سفارشات بالای 500 هزار تومان رایگان می باشد .
        سفارشاتی که مشمول حمل رایگان می گردند با پست پیشتاز ارسال می شوند .

5 – هزینه ارسال محصولات :
       ارسال باپست پیشتاز مبلغ 25000 تومان